Go to Top

Botilbud/opholdssted i Aabybro, for unge og voksne indenfor autismeområdet

Botilbud/opholdssted i Aabybro, for unge og voksne indenfor autismeområdet

Botilbud/opholdssted for unge og voksne med autisme, Aspergers, m.m.

Fonden er godkendt efter Servicelovens paragraf 66 stk. 1 nr. 5 og paragraf 107, hvilket vil sige at personer fra det fyldte 16. år kan bo på Birkely.

Formålet er at drive en socialpædagogisk virksomhed og skabe udvikling og selvstændige handlekompetencer for unge og voksne med autismespektrumforstyrrelser, herunder autisme, Aspergers syndrom eller lignende kontaktforstyrrelser, og føre dem hen i mod at kunne klare sig selvstændigt eller med mindre indgribende støtte i anden form for bolig på sigt.

Det er en betingelse for opholdet på Birkely, at beboerne har et relevant dagtilbud udenfor Birkely regi.

Vi har en ledig døgnplads. Kontakt forstander Frederik From for yderligere oplysninger.

Birkely opholdssted har 12 pladser placeret på to afdelinger, der begge er beliggende i Aabybro.
Den ene og oprindelige afdeling ligger på Industrivej 12 og den anden afdeling som blev etableret i marts 2011 ligger på Fristrupvej 2.

Vi har en aflastningsplads på Industrivej afd.

Begge huse ligger i gåafstand til Aabybro by og der er gode busforbindelser til Aalborg, Hjørring og mod Thisted.