Go to Top

Botilbud, opholdssted for unge og voksne, autisme, paragraf 66, paragraf 65, paragraf 85 i Nordjylland

Botilbud, opholdssted for unge og voksne, autisme, paragraf 66, paragraf 65, paragraf 85 i Nordjylland

Botilbud, opholdssted for unge og voksne, autisme, paragraf 66, paragraf 107, paragraf 85 i Nordjylland

Formålet er at drive socialpædagogisk virksomhed og skabe udvikling, for unge og voksne med autisme, Aspergers syndrom eller lignende kontaktforstyrrelser, hen i mod at kunne klare sig selvstændigt eller med mindre indgribende støtte, i anden form for bolig på sigt.

Birkely er et § 107 og § 66 stk. 1 nr. 5 botilbud, hvilket vil sige at personer fra det fyldte 16 år kan bo på Birkely.

Det er en forudsætning at beboerne har relevant dagtilbud udenfor Birkely regi, men er det under særlige forudsætninger ikke muligt at indgå i, kan dagtilbuddet midlertidigt etableres på Birkely.

Birkelys fysiske rammer og transportforhold

Birkely har 12 pladser placeret på to afdelinger, der begge er beliggende i Aabybro.
Den ene og oprindelige afdeling ligger på Industrivej 12 og den anden afdeling som blev etableret i marts 2011 ligger på Fristrupvej 2.

Vi har en aflastningsplads på Industrivej afd.

Begge huse ligger i gåafstand til Aabybro by og der er gode busforbindelser til Aalborg, Hjørring og mod Thisted.