Go to Top

Værdigrundlag

Som ansat på Birkely, ser vi det som en af vores fornemmeste opgaver, at være tro mod de fælles beslutninger der er taget i personalegruppen og arbejde videre ud fra disse.

Vi bruger meget tid på at diskutere forskellige synspunkter, hvorefter der tages en beslutning således at vi alle arbejder ud fra en fælles holdning.

Vi har nedenfor beskrevet hvilke værdier vi vægter højest i samarbejdet og ikke mindst i vores arbejde med beboerne.

Professionalisme / Anerkendelse / Troværdighed…