Botilbud og opholdssted i Nordjylland for unge og voksne med autisme

Opholdssted iht. paragraf 107, paragraf 66 stk 1 nr. 5 og paragraf 85

Birkely i Aabybro i Nordjylland er et opholdssted og midlertidigt botilbud for 12 unge og voksne mellem 16 og 40 år med autisme/autismespektrumforstyrrelser. Gennem en struktureret, forudsigelig og overskuelig hverdag med passende udfordringer lærer beboerne at håndtere deres symptomer og komme videre i deres liv. Mange i målgruppen lider også af fx OCD eller angst. Vi har erfaring for, at symptomerne fra disse lidelser dæmpes under et ophold hos os. Vi er godkendt efter Servicelovens paragraf 107, 66 og 85.

Botilbud, træningslejligheder, aflastningsplads og § 85-bostøtte

Formålet med et ophold på Birkely er at hjælpe beboerne til den største grad af livskvalitet og selvstændighed, så de kan bo selv med eller uden støtte. Vi har to træningslejligheder og en aflastningsplads i tilknytning til botilbuddet, og vi tilbyder § 85-støtte – både for tidligere beboere og eksterne. Et ophold hos os er fokuseret og tidsafgrænset efter aftale med kommunen.
Birkely har bemanding døgnet rundt og året rundt.

Uddannet personale og fokus på dokumentation

Birkelys ansatte er alle uddannede pædagoger eller lignende med mange års erfaring inden for målgruppen og relevante efteruddannelser. Vi har et stærkt fokus på at dokumentere beboernes udvikling over for både kommunerne og beboerne selv.

Hygge og familieinddragelse

… Og samtidig er Birkely beboernes hjem med hygge, omsorg, glæde og masser af mulighed for at være sammen med familie og netværk. Birkelys to huse ligger i Aabybro by tæt på offentlig transport og indkøbsmuligheder samt tæt på dagtilbud med speciale indenfor autismespektrumforstyrrelser.

Ønsker I at blive kontaktet af Frederik From?


  Vi bruger:

  Birkely bruger dagbogsprogrammet Sofus

  Vi er registreret på:

  Birkely er registreret på Tilbudsportalen

  Vi er medlem af:

  LOS_LOGO_PAYOFF_BLACK

  Vi er organiseret i:

  SP_CMYK

  Vi samarbejder med:

  Kopi af logo

  Følg os på facebook