Aktiviteter

Vi har årlige fastlagte ture

På Birkely er der årligt fastlagt sommertur, skitur, Sølund festival, tur til Wassersleben ved Flensborg fjord.

Vi vil i det følgende beskrive formålet med de forskellige ture.

Formålet med alle turene:

Det overordnede formål med alle vores ture på Birkely er det sociale samvær og social træning i forhold til samvær i større grupper.

I tilrettelæggelsen af turene tages der hensyn til hver enkelt beboer fysisk som psykisk, da vores målgruppe ofte kan have svært ved at omstille sig og derfor kan have behov for et ”frirum.”

Ydermere giver turene beboerne nye oplevelser som er med til at give dem en følelse af et fællesskab til dagligt og som er et godt fundament for dialog, anerkendelse, forståelse og respekt beboerne i mellem.

Ved at vi prioriterer samme logi og område hvert år er det genkendeligt for beboerne og giver dem derved tryghed og ro. Dette giver en god grobund for udvikling af sociale færdigheder, selvstændighed og konflikthåndtering.

Sølund

Festivallen er et ideelt sted for beboerne at træne selvstændighed. Sølund festivallen er også stedet, hvor beboerne kan træne det sociale samvær sammen med ligestillede og etablere et netværk.

Beboerne træner desuden brugen af mobil telefon, da gruppen på Sølund ofte har forskellige interesser og gerne vil høre forskelligt musik og derved kan være mange forskellige steder på pladsen. Mobil telefonen er for beboerne et godt selvstændigheds redskab i forhold til kontakt og tryghed.

Wassersleben

Turen til Wassersleben er en vifte af muligheder for at handle og tage på sightseeing i området. Vi ser det derfor, som en nødvendighed at tilrettelægge turen på forhånd i samråd med beboerne.

Beboerne får dagsskemaer for turen, således at den er forudsigelig og struktureret. Disse skemaer giver beboerne en tryghed og ro, således at de kan udvikle selvstændigheden bedst muligt i denne form for ferie.

Skitur

Skituren giver beboerne mulighed for at opnå en større selvtillid og overskride egne grænser. Beboerne oplever at de fysisk og motorisk udvikler sig og de får hermed mod på at prøve nye ting på skiene.

Herigennem får beboerne succesoplevelser i og med at de tør flere ting for hvert år de er af sted. Inden og under skituren sætter pædagogerne i samarbejde med beboeren mål op for hver enkelt og arbejder målrettet med at nå disse mål på turen. Det styrker beboernes selvtillid ved, at de år efter år kan se at målene flyttes positivt.