Ansatte

Vores ansatte

Birkely

Frederik From

Forstander og afdelingsleder
Industrivej

Mail: frederik@birke-ly.dk
Mobil: 51 23 47 93

Læs mere

Socialpædagog

Efteruddannelse: Lederuddannelsen UCN, KRAP, neuropædagogik og neuropsykologi på Neuropædagogisk Kompetencecenter (UCN), autismekurser, arbejdsmiljøuddannelsen.
Ansat på Birkely 2003. Tidligere Egebakken Specialskole.

”Dialog, ydmyghed over for opgaven og en demokratisk ledelsesstil er kodeord for mig. 
Jeg tror på, at et godt samarbejde med beboere og pårørende, et godt arbejdsmiljø og mulighed for medarbejderne for at efteruddanne sig skaber de bedste resultater i hverdagen med vores beboere.”

Sonja Bach Nielsen

Stedfortræder og afdelingsleder
Fristrupvej

Mail: sonja@birke-ly.dk
Tlf.: 96 17 77 06
Mobil: 23 36 64 68

Læs mere

Socialpædagog

Efteruddannelse: En række autismespecifikke kurser, KRAP, neuropædagogik og neuropsykologi på Neuropædagogisk Kompetencecenter (UCN). Ansat på Birkely 2011. Har i mit efterhånden lange arbejdsliv hovedsageligt arbejdet indenfor autismespektret bl. a. 14 år på specialskole for børn med autisme.

”Empati, den gode relation og tid til at lytte er kodeord for mig uanset i hvilken relation, jeg indgår i. Refleksion, ærlighed, gensidig respekt og tillid er med mig overalt, hvor jeg færdes. Humor er ligeledes en tro ”følgesvend” i min hverdag.”

Birgitte Tinggaard Nielsen

Bogholder/sekretær

Mail: birgitte@birke-ly.dk
Tlf.: 96 17 77 02

Læs mere

Kontorassistent med revision som speciale

Ansat på Birkely 2016. Har i over 30 år arbejdet med tal.

”For mig er det fantastisk hver dag at få lov til at være en del af hverdagen for unge og voksne på Birkely – både i de lyse og de lidt mørkere dage. At kunne sætte to streger under et regnskab og sige ’tjek’ gør mig glad.”

Birkely Industrivej

Mona Guldager

Pædagog

Mail: mona@birke-ly.dk

Læs mere

Uddannelse Pædagog

 • TEACCH
 • Angst og autisme
 • Low arausel
 • Flere kursen inden for autisme
 • Ansat på Birke-ly fra 2017, først som vikar, efterfølgende i en begivenhedsbestemt stilling.
 • Før Birke-ly arbejde jeg 10 år på Autismecenter nord-bo
 • Jeg har arbejdet med anbragte børn/unge
 • Jeg har været støtteperson/observant i samværet med tvangsfjernede børn og forældre.

“På Birke-ly er jeg meget optaget af relationer mellem både de unge og mellem de unge og personalet. Det ligger mig meget på sinde, at der er god atmosfære, hygge og tryghed i huset, så den unge føler at det er ”mit hjem”. Jeg har respekt for den enkelte unge, og det interesserer mig at følge de unges udviklingsmuligheder, og støtte dem i deres drømme.”

Martin Græsbøll Ottesen

Pædagogmedhjælper

Mail: martin@birke-ly.dk

Læs mere

Pædagogmedhjælper

Efteruddannelse: Neuropædagogik og neuropsykologi på Neuropædagogisk Kompetencecenter (UCN), TEACCH og KRAP.
Ansat på Birkely 2011. Før det tre år på Autismecenter Nord-Bo.

”Jeg kan godt lide at rejse med de unge, at tage ture ud af huset, lave mad og spille PlayStation 4 med de unge.”

Tina Pippi Nilsson

Pædagog

Mail: tina@birke-ly.dk

Læs mere

Tina Pippi Nilsson fastansat på Birkely Industrivej siden 2011

Uddannelser: Handel/ Hotel & restauration &Professions bachelor I pædagogik

Diplom: Neuropsykologi

Efteruddannelse: Neuropædagogik og neuropsykologi – Coaching rådgivning og vejledning i specialpædagogisk arbejde (Neuropædagogisk kompetencecenter (UCN)

TEACCH, KRAP, NLP Practioner

“Jeg deltager løbende i konferencer og kurser, for at få indsigt i den nyeste viden/forskning inden for spektret. Jeg har arbejdet indenfor autismeområdet i mere end 20 år og jeg har fundet ud af, at jo mere jeg ved, jo mere ved jeg, at jeg ikke ved! Autismepraksis er komplekst og af den årsag bliver man aldrig færdiguddannet. Har du mødt et menneske med autisme, ja så har du mødt ét menneske med autisme. De er heldigvis lige så forskellige som folk med halsbetændelse. Men fælles for dem alle er, at der er mange ressourcer og kompetencer som kan udvikles under de rette forudsætninger.”

Vinni Holm Wiuff

Pædagog med administrative opgaver og tillidsrepræsentant

Mail: vinni@birke-ly.dk

Læs mere

Socialpædagog. Pædagogisk massør.

Efteruddannelse: Neuropædagogik og neuropsykologi på Neuropædagogisk Kompetencecenter (UCN), Marte Meo-terapi, kurser inden for autisme, TR-uddannelse og Metakognitiv terapi.
Ansat på Birkely 2014. Tidligere botilbud for voksne med autisme og specialskole for børn med autisme.

”Jeg er meget optaget af at skabe gode relationer til beboerne. Jeg er overbevist om, at det skaber optimale udviklingsmuligheder for den enkelte. 
Jeg har stor respekt for den enkelte og er ydmyg i samspillet med de unge mennesker, der trods ens diagnose er vidt forskellige. ”

Merete Jørgensen

Pædagogmedhjælper

Mail: merete@birke-ly.dk

Læs mere

Dagplejer. Social- og sundhedshjælper.

Ansat på Birkely 2014.

”Fælles for mit nuværende og mine tidligere jobs er fokus på hele mennesket og på den nære og ligeværdige relation. Jeg er kendt for at have en veludviklet humor og står ikke i vejen for et godt grin. Om det er beboerne, der smitter mig eller omvendt ved jeg ikke – men latter og godt humør smitter.”

Rene Roebel

Pædagog, medarbejderrepræsentant i bestyrelsen og arbejdsmiljørepræsentant

Mail: rene@birke-ly.dk

Læs mere

Pædagog

Efteruddannelse: Neuropædagogik og neuropsykologi på Neuropædagogisk Kompetencecenter (UCN), TEACCH, angst og autisme.
Ansat på Birkely 2013. Før det bl.a. leder af ungdomsklub og underviser i enkeltfag.

”Jeg brænder for mødet med mennesket og den afveksling, der ligger i det. Ingen er ens, og trods ens diagnoser er hvert menneske forskelligt. Min pædagogiske tilgang er den ressourceorienterede. Det er vi gode til på Birkely, og derfor – synes jeg – er vores arbejdsplads en af de bedste.”

Jakob Bertelsen

Pædagog

Mail: jakob@birke-ly.dk

Læs mere

Socialpædagog

Efteruddannelse: Lederuddannelsen UCN, KRAP, neuropædagogik og neuropsykologi på Neuropædagogisk Kompetencecenter (UCN), autismekurser, arbejdsmiljøuddannelsen.
Ansat på Birkely 2003. Tidligere Egebakken Specialskole.

”Dialog, ydmyghed over for opgaven og en demokratisk ledelsesstil er kodeord for mig. 
Jeg tror på, at et godt samarbejde med beboere og pårørende, et godt arbejdsmiljø og mulighed for medarbejderne for at efteruddanne sig skaber de bedste resultater i hverdagen med vores beboere.”

Birkely §85-Bostøtteafdeling

Gitte Christensen

Pædagog og bostøttekoordinator

Mail: gitte@birke-ly.dk
Mobil: 24 77 77 57

Læs mere

Professionsbachelor i pædagogik. Kandidat i Læring og forandringsprocessor (AAU).

Efteruddannelse: Neuropædagogik og neuropsykologi på Neuropædagogisk Kompetencecenter (UCN), diverse kurser inden for autisme.
Ansat på Birkely 2016. Tidligere Fagcenter for Autisme og ADHD og §85-pædagog og -koordinator i handicap og psykiatri i kommune.

”Jeg har en positiv tilgang og ser udvikling og mulighed for forandring frem for begrænsninger. For mig er kernen i mit arbejde etikken. Det skaber grobund for en god relation, præget af respekt, anerkendelse og plads til individet. Jeg lytter – men jeg er også motoren, der organiserer, samler tråde og sætter i gang.”

Yvonne Lohmann Hansen

Pædagog og tilknyttet bostøtteafdelingen

Mail: yvonne@birke-ly.dk
Tlf.: 24 90 12 44

Læs mere

Bachelor i pædagogik. Kostvejleder/coach.

Efteruddannelse: Diplom i Pædagogik og relationsarbejde. Neuropædagogik/coaching, praktikvejleder, MI-samtaleteknik, kurser inden for ASF.
Ansat på Birkely 2013. Mangeårig erfaring fra §104-tilbud, samarbejde med VISO, beskyttet dagtilbud, enkeltmandsopgaver, projektansat på Fagcenter for Autisme og ADHD.

”Jeg brænder for samværet med det enkelte menneske og for at opbygge en relation. Min styrke er at støtte det enkelte menneske i at tro på egne kompetencer. Jeg ved, hvornår jeg skal gå foran, ved siden af eller bagved borgeren, når vi i fællesskab skal arbejde med strategier, der giver større selvværd, selvstændighed og livskvalitet i dagligdagen.”

Birkely Fristrupvej

Anne Hvidberg

Pædagog og arbejdsmiljørepræsentant

Mail: anne@birke-ly.dk

Læs mere

Uddannet Idrætspædagog i 2006

NADA-behandler.

Efteruddannelse:

 • TEACCH (Langagerskolen Aarhus)
 • Neuropædagogik og neuropsykologi på Neuropædagogisk Kompetencecenter (UCN)
 • Praktikvejlederuddannelsen (UCN),
 • Temadage i KRAP,
 • Grundkursus i Arbejdsmiljø,
 • Div. Autismerelaterede dagskurser, konferencer og temadage. Bl.a. Autisme og angst og Autisme og PDA.

Ansat på Birkely periodevis fra 2005, fast fra 2011. Før det arbejdede jeg på en folkeskole (SFO og Børnehaveklasse) og på Autisme Center Nord-Bo i deres bo afdeling.

”Jeg brænder for, at jeg i samarbejde med den enkelte kan skabe udvikling, mestring af – og mest mulig selvstændighed i – eget liv. Mit motto er: Det du øver dig på, bliver du bedre til. Jeg elsker at lære nyt og holde mig opdateret med ny autismeviden. Blandt andet har jeg været med i at få appen PlaNet indført på Birkely.”

Malene Bak Andersen

Pædagog på Fristrupvej

Læs mere

Beskrivelse på vej.

Dorthe Hornemann

Pædagog. Kostvejleder/coach.

Mail: dorthe@birke-ly.dk

Læs mere

Pædagog og kostvejleder

Efteruddannelse:

 • Neuropædagogik og neuropsykologi på Neuropædagogisk Kompetence Center (UCN)
 • NLP i Skygger og Livsdesign
 • Coach
 • TEEACH
 • Autismefaglige kurser/Temadage
 • Medicinhåndtering, Fitnessinstruktør, sundhedsambassadør, arbejdsmiljø, familiepleje, mentalisering, mindfulness, anerkendende tilgang, kostvejleder/coach plus neuropsykologi.

Ansat på Birkely 2015. Har arbejdet 15 år på autismeområdet, både i dag- og botilbud.

”Jeg brænder for at hjælpe beboerne. Jeg er optimist og ser muligheder – og så er jeg lidt af et energibundt.”

Jesper Krage

Pædagog

Mail: jesper@birke-ly.dk

Læs mere

Tømrer og pædagog

Efteruddannelse: Marte Meo, neuropædagogik og neuropsykologi på Neuropædagogisk Kompetencecenter (UCN), TEACCH, autismefaglige kurser/temadage.
Ansat på Birkely 2013. Før det 14 år på Egebakken Specialskole.

”Der er en høj faglighed på Birkely, og det er vigtigt for mig. Vi er meget forskellige i personalegruppen, og det ser vi som en styrke – lige som der er plads til, at beboerne er meget forskellige og har meget forskellige udfordringer. Da jeg ved, at mennesker med autisme kan have store huller i deres hukommelse, tager jeg mange billeder og video af hverdag og fest. Det bruger vi til at hjælpe beboerne til at huske deres dagligdag og oplevelser.”

Lars Dyrhave Thomsen

Pædagog

Mail: lars@birke-ly.dk

Læs mere

Pædagog

Efteruddannelse: Neuropædagogik og neuropsykologi på Neuropædagogisk Kompetencecenter (UCN), TEACCH, medicinhåndtering, TR, kursus i skærmafhængighed mm.
Ansat på Birkely 2011. Før det handicaphjælper, vikar i soloprojekt, ansat på opholdssted og botilbud inden for autisme og ADHD.

”Refleksionskompetencen er essentiel og skal trænes og vedligeholdes for at skabe udvikling. Jeg er neuropædagogisk funderet og har en legende og eksperimenterende tilgang til pædagogikken. Humor – det gode grin – og dopaminfremmende aktiviteter brænder jeg for og mikser med en tydelig struktur i mit arbejde. Jeg følger med udviklingen af apps til Ipad og smartphones – fx PlanEt – og undersøger, hvordan det kan hjælpe vores beboere.”

Hanne Andreasen

Pædagog

Mail: hanne@birke-ly.dk

Læs mere

Pædagog (uddannet i 1989)

Efteruddannelse i neuropsykologi-og neuropædagogik (UCN).
Efteruddannelse i KRAP (Kognitiv, Ressoursefokuseret, Anerkendende, Pædagogik) PsykologCentret i Skive.
Diverse autismerelaterede kurser.

Ansat på Birkely i december 2020 og har igennem årene erfaringer fra andre dag-og døgninstitutioner indenfor specialpædagogik – eksempelvis Autismecenter Nord-Bo.

“Mit fokus er det tillidsskabende relationsarbejde, som er fundament for al pædagogisk udvikling. Jeg er tålmodig og omsorgsfuld i mit daglige virke- er et positivt menneske.”