Ansatte

Vores ansatte

Birkely

Frederik From

Forstander og afdelingsleder
Industrivej

Mail: frederik@birke-ly.dk
Mobil: 51 23 47 93

Læs mere

Socialpædagog

Efteruddannelse: Lederuddannelsen UCN, KRAP, neuropædagogik og neuropsykologi på Neuropædagogisk Kompetencecenter (UCN), autismekurser, arbejdsmiljøuddannelsen.
Ansat på Birkely 2003. Tidligere Egebakken Specialskole.

”Dialog, ydmyghed over for opgaven og en demokratisk ledelsesstil er kodeord for mig. 
Jeg tror på, at et godt samarbejde med beboere og pårørende, et godt arbejdsmiljø og mulighed for medarbejderne for at efteruddanne sig skaber de bedste resultater i hverdagen med vores beboere.”

Lars Wieland Tornøe

Stedfortræder og afdelingsleder
Fristrupvej

Mail: larswt@birke-ly.dk
Tlf.: 96 17 77 06
Mobil: 23 36 64 68

Læs mere

Ny tekst er på vej

Ny tekst er på vej

Birgitte Tinggaard Nielsen

Bogholder/sekretær

Mail: birgitte@birke-ly.dk
Tlf.: 96 17 77 02
Mobil: 54 58 18 33

Læs mere

Kontorassistent med revision som speciale

Ansat på Birkely 2016. Har i over 30 år arbejdet med tal.

”For mig er det fantastisk hver dag at få lov til at være en del af hverdagen for unge og voksne på Birkely – både i de lyse og de lidt mørkere dage. At kunne sætte to streger under et regnskab og sige ’tjek’ gør mig glad.”

Birkely Industrivej

Tina Pippi Nilsson

Pædagog

Mail: tina@birke-ly.dk

Læs mere

Tina Pippi Nilsson fastansat på Birkely Industrivej siden 2011

Uddannelser: Handel/ Hotel & restauration &Professions bachelor I pædagogik

Diplom: Neuropsykologi

Efteruddannelse: Neuropædagogik og neuropsykologi – Coaching rådgivning og vejledning i specialpædagogisk arbejde (Neuropædagogisk kompetencecenter (UCN)

TEACCH, KRAP, NLP Practioner

“Jeg deltager løbende i konferencer og kurser, for at få indsigt i den nyeste viden/forskning inden for spektret. Jeg har arbejdet indenfor autismeområdet i mere end 20 år og jeg har fundet ud af, at jo mere jeg ved, jo mere ved jeg, at jeg ikke ved! Autismepraksis er komplekst og af den årsag bliver man aldrig færdiguddannet. Har du mødt et menneske med autisme, ja så har du mødt ét menneske med autisme. De er heldigvis lige så forskellige som folk med halsbetændelse. Men fælles for dem alle er, at der er mange ressourcer og kompetencer som kan udvikles under de rette forudsætninger.”

Martin Græsbøll Ottesen

Pædagogisk assistent / arbejdsmiljørepræsentant

Mail: martin@birke-ly.dk

Læs mere

Pædagogmedhjælper

Efteruddannelse: Neuropædagogik og neuropsykologi på Neuropædagogisk Kompetencecenter (UCN), TEACCH og KRAP.
Ansat på Birkely 2011. Før det tre år på Autismecenter Nord-Bo.

”Jeg kan godt lide at rejse med de unge, at tage ture ud af huset, lave mad og spille PlayStation 4 med de unge.”

Vinni Holm Wiuff

Pædagog / pædagogisk massør / Bostøtte

Mail: vinni@birke-ly.dk

Læs mere

Socialpædagog. Pædagogisk massør.

Efteruddannelse: Neuropædagogik og neuropsykologi på Neuropædagogisk Kompetencecenter (UCN), Marte Meo-terapi, kurser inden for autisme, TR-uddannelse og Metakognitiv terapi.
Ansat på Birkely 2014. Tidligere botilbud for voksne med autisme og specialskole for børn med autisme.

”Jeg er meget optaget af at skabe gode relationer til beboerne. Jeg er overbevist om, at det skaber optimale udviklingsmuligheder for den enkelte. 
Jeg har stor respekt for den enkelte og er ydmyg i samspillet med de unge mennesker, der trods ens diagnose er vidt forskellige. ”

Merete Jørgensen

Pædagogmedhjælper / Bostøtte

Mail: merete@birke-ly.dk

Læs mere

Dagplejer. Social- og sundhedshjælper.

Ansat på Birkely 2014.

”Fælles for mit nuværende og mine tidligere jobs er fokus på hele mennesket og på den nære og ligeværdige relation. Jeg er kendt for at have en veludviklet humor og står ikke i vejen for et godt grin. Om det er beboerne, der smitter mig eller omvendt ved jeg ikke – men latter og godt humør smitter.”

Rene Roebel

Pædagog / medarbejderrepræsentant i bestyrelsen

Mail: rene@birke-ly.dk

Læs mere

Pædagog

Efteruddannelse: Neuropædagogik og neuropsykologi på Neuropædagogisk Kompetencecenter (UCN), TEACCH, angst og autisme.
Ansat på Birkely 2013. Før det bl.a. leder af ungdomsklub og underviser i enkeltfag.

”Jeg brænder for mødet med mennesket og den afveksling, der ligger i det. Ingen er ens, og trods ens diagnoser er hvert menneske forskelligt. Min pædagogiske tilgang er den ressourceorienterede. Det er vi gode til på Birkely, og derfor – synes jeg – er vores arbejdsplads en af de bedste.”

Aleksander L- Kærsgaard

Pædagog

Mail: Aleksander@birke-ly.dk

Læs mere

Pædagog

Jeg kom et halvt år i praktik på Birkely i 2020, imens jeg var under
uddannelse som pædagog. Siden da har jeg været vikar på Birkely, indtil jeg
blev ansat i Maj 2022.

Jeg startede for alvor mit kendskab til autismeområdet under
pædagoguddannelsen, hvor det fangede min interesse. Siden fik jeg en
masse erfaring under mit praktikforløb, hvor jeg kunne fordybe mig i området
og de redskaber, der arbejdes med. Nu har jeg snart været ansat på Birkely i
et år, og jeg føler at jeg kender meget til autisme, og hele tiden lærer mere
gennem kurser og faglige dialoger/sparring med mine kollegaer.

At det er rart at være her, og at jeg føler, at der er tid og normering til at være
sammen med beboerne og yde en indsats, som man kan være stolt af. Der
er en høj faglighed i tilgangen til beboerne.

Gaming, styrketræning, volleyball, guitar

Maybritt Sahl

Pædagog

Mail: maybritt@birke-ly.dk

Læs mere

Pædagog

Jeg har været ansat på Birkely Industrivej siden oktober 2021.

Jeg har tidligere arbejdet i skoleverden og SFO, hvor jeg bl.a. har været
støttepædagog for børn med autisme, samt har jeg arbejdet som AKT-
konsulent, hvor KAT-Kassen var et uvurderligt arbejdsredskab.
Jeg vil her også nævne at jeg har en uddannelse i Relation- og
Ressourceorienteret Pædagogik, som er blevet et vigtigt redskab i mit
daglige pædagogiske arbejde.
I det daglige føler jeg at jeg lærer nyt hele tiden via faglige dialoger og møder
med kollegaerne, samt på diverse relevante kurser og konferencer.

Birkely er et godt sted at arbejde, da jeg føler mig anerkendt også brænder
jeg for at skabe gode relationer til beboere, ved at være sammen med dem
opnå tryghed og tillid til mig, så jeg dermed kan skabe et fundament for
pædagogisk udvikling.

Jeg går tit ture på stranden eller skoven om er min nabo. Ellers tilbringer jeg
min fritid sammen med venner og familie, samt så har jeg hus og have som
jeg også bruge min tid på.

Anita Dige Jacobsen

Pædagogisk assistent, lægeeksamineret Massør, NADA-akupunktør og Social- og Sundhedsassistent.

Mail: Anita@birke-ly.dk

Læs mere

Pædagog

Jeg blev ansat i Maj 2022.

Ud over mine uddannelser har jeg erfaring indenfor autismeområdet fra mit
tidligere arbejde ved et socialpædagogisk opholdssted Fønix i Tranum og
igennem flere års arbejde som bostøtte i Socialpsykiatrien i Jammerbugt
Kommune og senest som ansat på Ressourcecenter Jammerbugt RCJ i
Halvrimmen.

Der er en god atmosfære og man føler sig velkommen som kollega. Vi
arbejder under meget frie rammer på Birkely, hvilket øger arbejdsglæden.
Vores daglige leder/kollegaer er altid tæt på os og der er derfor mulighed for
faglig sparring i hverdagen.

”I mit daglige arbejde vægter jeg altid respekt, etik og anerkendelse højt
overfor beboerne, hvilket skaber de bedste betingelser for en god relation
som er fundamentet for udvikling samt at skabe trygge rammer ”.

Naturen – skoven og havet, racekat Hellig Birma, havearbejde på nyindkøbte
sommerhusgrund, at være kreativ både ude og inde og jeg lader op ved, at
være i min have og sammen med min familie.

Birkely Fristrupvej

Malene Bak Andersen

Pædagog

Læs mere

Beskrivelse på vej.

Dorthe Hornemann

Pædagog / kostvejleder / arbejdsmiljørepræsentant

Mail: dorthe@birke-ly.dk

Læs mere

Pædagog og kostvejleder

Efteruddannelse:

  • Neuropædagogik og neuropsykologi på Neuropædagogisk Kompetence Center (UCN)
  • NLP i Skygger og Livsdesign
  • Coach
  • TEEACH
  • Autismefaglige kurser/Temadage
  • Medicinhåndtering, Fitnessinstruktør, sundhedsambassadør, arbejdsmiljø, familiepleje, mentalisering, mindfulness, anerkendende tilgang, kostvejleder/coach plus neuropsykologi.

Ansat på Birkely 2015. Har arbejdet 15 år på autismeområdet, både i dag- og botilbud.

”Jeg brænder for at hjælpe beboerne. Jeg er optimist og ser muligheder – og så er jeg lidt af et energibundt.”

Jesper Krage

Pædagog / medarbejderrepræsentant i bestyrelsen

Mail: jesper@birke-ly.dk

Læs mere

Tømrer og pædagog

Efteruddannelse: Marte Meo, neuropædagogik og neuropsykologi på Neuropædagogisk Kompetencecenter (UCN), TEACCH, autismefaglige kurser/temadage.
Ansat på Birkely 2013. Før det 14 år på Egebakken Specialskole.

”Der er en høj faglighed på Birkely, og det er vigtigt for mig. Vi er meget forskellige i personalegruppen, og det ser vi som en styrke – lige som der er plads til, at beboerne er meget forskellige og har meget forskellige udfordringer. Da jeg ved, at mennesker med autisme kan have store huller i deres hukommelse, tager jeg mange billeder og video af hverdag og fest. Det bruger vi til at hjælpe beboerne til at huske deres dagligdag og oplevelser.”

Lars Dyrhave Thomsen

Pædagog / seksualvejleder

Mail: lars@birke-ly.dk

Læs mere

Pædagog

Efteruddannelse: Neuropædagogik og neuropsykologi på Neuropædagogisk Kompetencecenter (UCN), TEACCH, medicinhåndtering, TR, kursus i skærmafhængighed mm.
Ansat på Birkely 2011. Før det handicaphjælper, vikar i soloprojekt, ansat på opholdssted og botilbud inden for autisme og ADHD.

”Refleksionskompetencen er essentiel og skal trænes og vedligeholdes for at skabe udvikling. Jeg er neuropædagogisk funderet og har en legende og eksperimenterende tilgang til pædagogikken. Humor – det gode grin – og dopaminfremmende aktiviteter brænder jeg for og mikser med en tydelig struktur i mit arbejde. Jeg følger med udviklingen af apps til Ipad og smartphones – fx PlanEt – og undersøger, hvordan det kan hjælpe vores beboere.”

Hanne Andreasen

Pædagog / SL Tillidsvalgt

Mail: hanne@birke-ly.dk

Læs mere

Pædagog (uddannet i 1989)

Efteruddannelse i neuropsykologi-og neuropædagogik (UCN).
Efteruddannelse i KRAP (Kognitiv, Ressoursefokuseret, Anerkendende, Pædagogik) PsykologCentret i Skive.
Diverse autismerelaterede kurser.

Ansat på Birkely i december 2020 og har igennem årene erfaringer fra andre dag-og døgninstitutioner indenfor specialpædagogik – eksempelvis Autismecenter Nord-Bo.

“Mit fokus er det tillidsskabende relationsarbejde, som er fundament for al pædagogisk udvikling. Jeg er tålmodig og omsorgsfuld i mit daglige virke- er et positivt menneske.”

Jakob Bertelsen

Pædagog

Mail: jakob@birke-ly.dk

Læs mere

Pædagog/Vejleder

Jeg har arbejdet på Birkely siden December 2017. Først som vikar sideløbende med studie og fra 2019 som pædagog.
Jeg har 7 års erfaring, indenfor botilbud for unge og voksne med autisme spektrum forstyrrelser.

I mit arbejde på Birkely, holder jeg mest af at bruge min tid på og sammen med de unge mennesker, vi arbejder med.
Jeg er meget optaget af den kommunikation og idé udvikling der sker mellem personalet og borgerne, såvel som borgerne imellem.
Birkely er en arbejdsplads med højt fagligt niveau, plads til forskellighed og nytænkning. Det er lige noget for mig!

Jeg er en alsidig person med mange interesser.
Jeg bruger meget af min fritid på Mekanik og IT. Generelt er jeg en videns begærlig person, som mener at man oplever bedst i samspillet med andre mennesker.
Hvad end det er en tur til vandet, at kigge på arkitektur, slå op i en ordbog, skifte olie på en bil eller nyde en sodavand i gode venners lag, er det alt sammen noget jeg nyder i min fritid.

”Mennesker vil altid gøre deres bedste. Der er ingen mennesker, der vågner op en morgen og tænker i dag vil jeg misforstås! Jeg ser mennesket som et kommunikativt væsen, der udtrykker sig i alt hvad det gør. I mit pædagogiske arbejde, ser jeg det som min opgave, at lære og at tale borgernes sprog, ikke omvendt. ”