Livet på Birkely

Birkely er beboernes hjem

Derfor tilstræber vi at skabe en hverdag og et liv, som er både hyggeligt og hjemligt. Det er samtidig et hjem, hvor personalet er fagligt klædt på til at håndtere de udfordringer, som hver enkelt beboer har.

Vi har opbygget nogle rammer og en struktur omkring hverdagen og livet i øvrigt på Birkely, der tager højde for, at beboerne skal føle tryghed, tillid og nærvær og kun udsættes for meget små doser af uforudsigelighed.

Beboerne skal hele tiden vide:

  • Hvad skal vi lave – indhold
  • Hvorfor skal vi lave det – skabe mening
  • Hvornår laver vi det – tidspunkt
  • Hvor skal vi lave det – placering
  • Hvem laver vi det med – voksne, børn og hvem gør hvad
  • Hvordan laver vi det – metode
  • Hvor længe laver vi det – tidsperspektiv
  • Hvad skal vi lave bagefter – indhold og tilbage til det kendte og forudsigelige.

Læs mere om Birkelys faglighed.

Hverdagens struktur

Henholdsvis i gangen og i fællesrummet hænger en tavle, der illustrerer, hvilke pædagoger, der er på arbejde den pågældende dag, ugens madplan og kommende arrangementer. Ligeledes har de beboere, der ønsker det, et visuelt skema på tavlen.

Morgenen begynder kl. 07.00, hvor den første beboer står op. Nogle står selv op mens andre vækkes af døgnvagten. Vi prioriterer at skabe gode betingelser for en rolig start på dagen således at hver enkelt beboer får en god start.

De beboere som er på Birkely, starter dagen kl. 9.00 med planlagte aktiviteter. Andre har beskyttet beskæftigelse, STU tilbud, Aktivitets og samværstilbud fx på Autismecenter Nord-Bo.

De beboere, der har en ugentlig hjemmedag, har ADL-træning og gøremål efter individuelle planer (praktiske og personlige gøremål)

Kl. 12 er der frokost for personale og de beboere, der er hjemme på Birkely.

Beboerne kommer hjem fra dagbeskæftigelse på forskellige tidspunkter, hvilket der er taget højde for i deres ADL opgaver. Nogle går også til fritidsaktiviteter som ridning, svømning, motion eller musikundervisning.

Hver aften kl. 18.00 spiser vi aftensmad. De unge har deres faste plads ved bordet. Der udarbejdes visuelle madplaner, så beboerne altid ved, hvad menuen består af.

Om aftenen ser vi TV, spiller spil, går en tur eller sidder og snakker. Beboerne kommer og går, som de har lyst og overskud til.

Der er sovende døgnvagt, så beboere kan altid få hjælp/støtte/guidning eller en snak, hvis de har brug for det.

Husmøder

Hver anden onsdag aften afholdes der husmøde. Beboerne trænes i at deltage, vise hensyn, være en del af fællesskabet og deltage i demokratiske processer (få medindflydelse på egen hverdag). Beboerne kommer med ønsker til aktiviteter, dagligdagen debatteres hvor man kan ytre ønsker om forandringer, og hvor der gives svar på ønsker eller spørgsmål fra sidste møde, som efterfølgende har været drøftet på personalemødet. Beboerne får også generel information fra personalemødet, fx hvis der begynder eller stopper en medarbejder, der kommer håndværkere i huset eller andre beskeder, der kan have indflydelse på den daglige rytme i huset.

Ture ud af huset

På Birkely bruges ture ud af huset meget bevidst til at opleve og udvikle beboerne uden for deres normale trygge rammer. Vi oplever, at der sker noget positivt med beboerne, når vi er i andre rammer end de kendte. Vi oplever, hvordan relationerne mellem beboerne styrkes og hvordan spirende venskaber blomstrer og skaber grobund for en fælles interesser og samvær.

Tirsdagsarrangementer og andre sociale aktiviteter

Hver anden tirsdag har vi et arrangement efter ønske fra beboerne. Det kan være biograf, Zoo, bowling, cafebesøg, strandtur, shopping, kreativt værksted, glaskunst, fodboldgolf, endags tur til Tyskland, Den Gamle By i Aarhus, bordtennis, fodboldkamp, koncert, fisketur, Sølund etc.
Vi holder Halloweenfest, fastelavn og julekomsammen og sommerarrangement. Ved nogle af arrangementerne er beboerne og personale fra begge afdelinger samlet.

Ferie/behandlingsrejse

Hvert år tilbydes beboerne to behandlingsture (sommer/vintertur) fx skiferie i Norge, Wassersleben Tyskland, London, Barcelona, Tenerife, Grand Canaria, København, Skallerup klit feriecenter etc.

Inden rejserne udarbejdes der udfra SMTTE modellen individuelle læringsmål. Beboerne får på rejserne mulighed for at blive udfordret i trygge relationer – de træder ud af deres vante dagligdag, de træner deres sociale kompetencer og de får afprøvet nye læringsmål.