Målgruppe

Birkelys målgruppe

Birkely er godkendt som botilbud til unge og voksne med en diagnose indenfor autismespektret i alderen 16 – 40 år.

På Birkely Fristrupvej modtages beboere i alderen 16 – 30 år, og på Birkely Industrivej modtages beboere i alderen 17 – 40 år.
Vi lægger stor vægt på, at de beboere, der indskrives, har lyst til at samarbejde med os.

Birkely modtager ikke unge og voksne med udadreagerende adfærd eller misbrug. Beboere på Birkely skal helst være tilknyttet et eksternt dagtilbud, fx Autismecenter Nord-Bo. Men Birkely kan som en overgang etablere meningsfyldte aktiviteter på matriklen.