Målgruppeforståelse

Mange års erfaring

Birkelys faglighed bygger på medarbejdernes uddannelser/efteruddannelser og mangeårige erfaring indenfor autismeområdet, vores målgruppeforståelse og hermed vores viden om de mest hensigtsmæssige måder at støtte beboerne til personlig udvikling, selvindsigt, selvstændighed og livskvalitet.

Overordet omfatter en autismediagnose tre væsentlige afvigelser (triaden):

  • Mangelfuldt gensidigt socialt samspil
  • Mangelfuld gensidig kommunikation
  • Nedsat forestillingsevne

Hvordan det enkelte menneskes autisme herudover kommer til udtryk, er meget forskelligt. Nogle har motoriske vanskeligheder, og nogle er meget sensitive i forhold til lugte, smage, lyde og berøring. Nogle har søvnvanskeligheder, og nogle har særlige evner inden for et tit meget begrænset felt.

Mange er konkret tænkende, har svært ved at aflæse andres adfærd og hensigt og har derfor svært ved sociale situationer. Nogle har et meget højt stressniveau og tankemylder. Mange har en særlig evne i forhold til at tilpasse sig omgivelserne – hvilket kan gøre det svært for andre at begribe omfanget af deres udfordringer.

Mange tilgange – og ny viden

Der er ikke én metode og én tilgang, der til hver en tid er hensigtsmæssig for alle Birkelys beboere. Derfor gør Birkely brug af en række forskellige metoder. Det pædagogiske personale deltager løbende i kurser og efteruddannelse, så vi har den nyeste viden/forskning indenfor autismespektret.

Vi arbejder kontinuerligt på at skabe de bedste læringsforudsætninger for vores beboere, som er tilpasset deres fysiske og psykiske formåen, med afsæt i nærmeste udviklingszone (NUZO).

Vi har et skærpet fokus i forhold til at opbygge og skabe en nær relation til hver enkelt beboer, således at beboeren føler sig tryg på Birkely.

Læs mere om Birkelys metoder og tilgange og dokumentation