Metoder og tilgange

Det pædagogiske personale deltager løbende i kurser

Birkely benytter en række forskellige metoder og tilgange i samværet og behandlingen af vores beboere. Det pædagogiske personale deltager løbende i kurser og efteruddannelse, så vi har den nyeste viden/forskning indenfor autismespektret.

TEACCH og KRAP

På dansk betyder TEACCH: Læren og uddannelsen af børn med autisme og beslægtede kommunikationshandicap. Vi arbejder TEACCH-inspireret med en individuel tilgang til borgerne.

TEACCH tager udgangspunkt i forudsigelighed, tryghed og struktur, blandt andet via visuelle støtteredskaber.

Birkelys pædagogiske personale har fokus på struktur, forudsigelighed og genkendelighed i dagligdagen. Vi udarbejder individuelle støtteredskaber for den enkelte beboer for at tydeliggøre: Hvad skal jeg, hvornår skal jeg det, hvor skal jeg fysisk være, med hvem gør jeg det, og hvad skal jeg bagefter? Der er tydelig start og slut, hvilket giver ro. Disse individuelle støtteredskaber, fx visuelt skema, hjælper vores beboere til at få overblik over dagligdagens gøremål.

Krap metoden/tilgangen: Kognitiv, Ressourcefokuserede og Anerkendende Pædagogik, forkortet KRAP, er et socialpædagogisk koncept, som indeholder det bedste af det der virker. KRAP er kendetegnet ved at tage udgangspunkt i den anerkendende tilgang til andre mennesker, ved systematisk inddragelse af de kognitive teorier og behandlingsformer, samt ved en udpræget vægt på det positive, det, der virker. Det ligger endvidere i KRAP, at man bygger på en såkaldt konstruktivistisk forståelse af mennesket i dets miljø.

Neuropædagogik og neuropsykologi

Hele det pædagogiske personale har efteruddannelse i neuropædagogik og neuropsykologi. Vi har dermed en fællesfaglig forståelse, fælles sprog og fælles redskaber, der kan anvendes i forhold til den viden, vi har om den enkelte beboer fra kommunens handleplan, indsigt gennem udarbejdelse af livshistorier omkring hver enkelt beboer samt vores observationer. Vi kobler neuropædagogikken sammen med den enkelte beboers læringsforudsætninger og tilpasser de pædagogiske mål til disse forudsætninger.

Samtidig tilstræber vi at få neuropsykologien ’oversat’ til et sprog, så vi kan bruge den i arbejdet med den enkeltes handicapforståelse og forståelse af egne udfordringer.

KAT-Kassen, Trin for Trin og Social Stories

KAT-Kassen – Kognitiv Affektiv Træning – er en visuel tilgang med smileys, skemaer og lignende, der understøtter samtalen med personen med autisme. KAT-kassen hjælper med at udtrykke følelser, tanker og oplevelser og at kunne sætte ord på det.

Trin for Trin er på flere måder sammenligneligt med KAT-kassen, dog med mere fokus på social træning.

Social Stories er små historier, der fortæller og guider den enkelte i forhold til, hvordan beboeren kan agere i en given situation, hvor vedkommende kan have svært ved at begå sig.

Assessment, Stilladsering og ”Det fælles tredje”

Afhængigt af den enkelte beboers psykiske og fysiske formåen en given dag, kan man benytte stilladsering – legende mesterlære. Er stressniveauet meget højt, kan det måske dæmpes med en køretur og dialog omkring særinteressen – ”det fælles tredje.”

Medicinhåndtering, førstehjælp m.m.

…Og så hører det med til vores faglighed, at alle medarbejdere har været på kursus i medicinhåndtering og førstehjælp samt på Falck-kursus.