Ansatte

Birkely

Frederik From, forstander botilbud og opholdssted Birkely

Frederik From
Forstander og afdelingsleder
Industrivej
Mail: frederik@birke-ly.dk
mobil: 51 23 47 93

Birkely stedfortræder Sonja Bach Nielsen

Sonja Bach Nielsen
Stedfortræder og afdelingsleder
Fristrupvej
Mail: sonja@birke-ly.dk
Telefon: 96 17 77 06
mobil: 23 36 64 68

Birkely Birgitte Tinggaard Nielsen

Birgitte Tinggaard Nielsen
Bogholder/sekretær
Mail:birgitte@birke-ly.dk
Telefon: 96 17 77 02

Læs mere om Frederik

Socialpædagog.
Efteruddannelse: Lederuddannelsen UCN, KRAP, neuropædagogik og neuropsykologi på Neuropædagogisk Kompetencecenter (UCN), autismekurser, arbejdsmiljøuddannelsen.
Ansat på Birkely 2003. Tidligere Egebakken Specialskole.

” Dialog, ydmyghed over for opgaven og en demokratisk ledelsesstil er kodeord for mig. 
Jeg tror på, at et godt samarbejde med beboere og pårørende, et godt arbejdsmiljø og mulighed for medarbejderne for at efteruddanne sig skaber de bedste resultater i hverdagen med vores beboere.”

Læs mere om Sonja

Socialpædagog.
Efteruddannelse: En række autismespecifikke kurser, neuropædagogik og neuropsykologi på Neuropædagogisk Kompetencecenter (UCN).
Ansat på Birkely 2011. Har i 30 år arbejdet med autisme som hjemme-hos-pædagog og kontaktpædagog på specialskole.

”Empati, den gode relation og tid til at lytte er kodeord for mig.
Jeg sætter stor pris på, når tingene lykkes – og hvis ikke, bruger jeg meget tid til refleksion, men lader det ikke ødelægge min hverdag”

Læs mere om Birgitte

Kontorassistent med revision som speciale.
Ansat på Birkely 2016. Har i over 30 år arbejdet med tal.

”For mig er det fantastisk hver dag at få lov til at være en del af hverdagen for unge og voksne på Birkely – både i de lyse og de lidt mørkere dage. 
At kunne sætte to streger under et regnskab og sige ’tjek’ gør mig glad.

Birkely Industrivej

Birkely Marianne Juul

Marianne Juul
Pædagog
marianne@birke-ly.dk

Birkely Martin Græsbøll Ottesen

Martin Græsbøll Ottesen
Pædagogmedhjælper og arbejdsmiljørepræsentant.
martin@birke-ly.dk

Birkely Tina Pippi Nilsson

Tina Pippi Nilsson
Pædagog
tina@birke-ly.dk

Birkely Vinni Holm Wiuff

Vinni Holm Wiuff
Pædagog og tillidsrepræsentant

vinni@birke-ly.dk

Læs mere om Marianne

Socialpædagog
Efteruddannelse:
Ansat på Birkely (Nord-Bo) i 1998. Før det handicaphjælper og med til at starte en DUS-afdeling på en folkeskole. Har været aflastningsfamilie for to unge med autisme.

”Jeg er taknemmelig og ydmyg over, at de unge mennesker på Birkely giver mig indblik i deres verden. Det giver mig viden og erfaring til at støtte dem i at kunne begå sig i hverdagen socialt, med arbejde og privat.
Min passion er at arbejde med dyr og madlavning sammen med beboerne.”

Læs mere om Martin

Pædagogmedhjælper
Efteruddannelse: Neuropædagogik og neuropsykologi på Neuropædagogisk Kompetencecenter (UCN), TEACCH og KRAP.
Ansat på Birkely 2011. Før det tre år på Autismecenter Nord-Bo.

”Jeg kan godt lide at rejse med de unge, at tage ture ud af huset, lave mad og spille PlayStation 4 med de unge.”

Læs mere om Tina

Professionsbachelor i pædagogik. NLP Practitioner.
Efteruddannelse: Diplom i Neuropsykologi. Neuropædagogik og neuropsykologi på Neuropædagogisk Kompetencecenter (UCN), Coaching, rådgivning og vejledning i specialpædagogisk arbejde (UCN), TEACCH, relevante kurser og konferencer i autisme, angst, KRAP og medicinhåndtering.

”Jeg er indbegrebet af en ildsjæl. Jeg trives, udvikles og glædes, når jeg kan være med til at gøre en forskel – og også, når jeg udfordres og skal træde ud af min komfortzone.
Når jeg ser vores beboere udvikles og trives, styrkes min tro på, at læring altid er muligt under de rette forudsætninger.”

Læs mere om Vinni

Socialpædagog. Begyndt uddannelse som massør sept. 2018.
Efteruddannelse: Neuropædagogik og neuropsykologi på Neuropædagogisk Kompetencecenter (UCN), Marte Meo-terapi, kurser inden for autisme, TR-uddannelse.
Ansat på Birkely 2014. Tidligere botilbud for voksne med autisme og specialskole for børn med autisme.

”Jeg er meget optaget af at skabe gode relationer til beboerne. Jeg er overbevist om, at det skaber optimale udviklingsmuligheder for den enkelte. 
Jeg har stor respekt for den enkelte og er ydmyg i samspillet med de unge mennesker, der trods ens diagnose er vidt forskellige. ”

Birkely Merete Jørgensen

Merete Jørgensen
Pædagogmedhjælper i begivenhedsbestemt stilling
merete@birke-ly.dk

Birkely Rene Roebel

Rene Roebel
Pædagog og medarbejderrepræsentant i bestyrelsen
rene@birke-ly.dk

Læs mere om Merete

Dagplejer. Social- og sundhedshjælper.
Ansat på Birkely 2014.

”Fælles for mit nuværende og mine tidligere jobs er fokus på hele mennesket og på den nære og ligeværdige relation. 
Jeg er kendt for at have en veludviklet humor og står ikke i vejen for et godt grin. Om det er beboerne, der smitter mig eller omvendt ved jeg ikke – men latter og godt humør smitter.”

Læs mere om Rene

Pædagog
Efteruddannelse: Neuropædagogik og neuropsykologi på Neuropædagogisk Kompetencecenter (UCN), TEACCH, angst og autisme.
Ansat på Birkely 2013. Før det bl.a. leder af ungdomsklub og underviser i enkeltfag.

”Jeg brænder for mødet med mennesket og den afveksling, der ligger i det. Ingen er ens, og trods ens diagnoser er hvert menneske forskelligt.
Min pædagogiske tilgang er den ressourceorienterede. Det er vi gode til på Birkely, og derfor – synes jeg – er vores arbejdsplads en af de bedste.”

Birkely §85-Bostøtteafdeling

Birkely Gitte Christensen

Gitte Christensen
Pædagog og bostøttekoordinator
Mail: 
gitte@birke-ly.dk
Mobil: 24 77 77 57

Birkely Yvonne Lohmann Hansen

Yvonne Lohmann Hansen
Pædagog og tilknyttet bostøtteafdelingen
Mail: 
yvonne@birke-ly.dk
Mobil: 24 90 12 44

Læs mere om Gitte

Professionsbachelor i pædagogik. Kandidat i Læring og forandringsprocessor (AAU).
Efteruddannelse: Neuropædagogik og neuropsykologi på Neuropædagogisk Kompetencecenter (UCN), diverse kurser inden for autisme.
Ansat på Birkely 2016. Tidligere Fagcenter for Autisme og ADHD og §85-pædagog og -koordinator i handicap og psykiatri i kommune.

”Jeg har en positiv tilgang og ser udvikling og mulighed for forandring frem for begrænsninger. For mig er kernen i mit arbejde etikken. Det skaber grobund for en god relation, præget af respekt, anerkendelse og plads til individet. Jeg lytter – men jeg er også motoren, der organiserer, samler tråde og sætter i gang.”

Læs mere om Yvonne

Bachelor i pædagogik. Kostvejleder/coach.
Efteruddannelse: Diplom i Pædagogik og relationsarbejde. Neuropædagogik/coaching, praktikvejleder, MI-samtaleteknik, kurser inden for ASF.
Ansat på Birkely 2013. Mangeårig erfaring fra §104-tilbud, samarbejde med VISO, beskyttet dagtilbud, enkeltmandsopgaver, projektansat på Fagcenter for Autisme og ADHD.

”Jeg brænder for samværet med det enkelte menneske og for at opbygge en relation. Min styrke er at støtte det enkelte menneske i at tro på egne kompetencer. 
Jeg ved, hvornår jeg skal gå foran, ved siden af eller bagved borgeren, når vi i fællesskab skal arbejde med strategier, der giver større selvværd, selvstændighed og livskvalitet i dagligdagen.”

Birkely Fristrupvej

Birkely Anne Hvidberg

Anne Hvidberg
Pædagog og arbejdsmiljørepræsentant
Mail: 
anne@birke-ly.dk

Birkely Camilla Blach Jensen

Camilla Blach Jensen
Pædagog og tillidsrepræsentant
Mail: 
camilla@birke-ly.dk

Birkely Dorthe Hornemann

Dorthe Hornemann
Pædagog. Kostvejleder/coach.
Mail: dorthe@birke-ly.dk

Birkely Jesper Krage

Jesper Krage
Pædagog
jesper@birke-ly.dk

Læs mere om Anne

(Idræts-)pædagog. NADA-behandler
Efteruddannelse: TEACCH, neuropædagogik og neuropsykologi på Neuropædagogisk Kompetencecenter (UCN), praktikvejlederuddannelsen (UCN), KRAP, Grundkursus i Arbejdsmiljø, autismerelaterede dagskurser, konferencer og temadage.
Ansat på Birkely periodevis fra 2005, sidst fra 2011. Før det Birkely, en folkeskole og Autisme Center Nord-Bo.

”Jeg brænder for, at jeg i samarbejde med den enkelte kan skabe udvikling, mestring af – og mest mulig selvstændighed i – eget liv. Jeg elsker at lære nyt og holde mig opdateret med ny autismeviden. Blandt andet har jeg været med i at få appen PlaNet indført på Birkely.”

Læs mere om Camilla

Pædagog.
Efteruddannelse: Neuropædagogik og neuropsykologi på Neuropædagogisk Kompetencecenter (UCN), psykoedukation, kognitive behandlingsformer, konflikthåndtering, TR og relevante autismekurser.
Ansat på Birkely 2013. Har før arbejdet på specialområdet, herunder psykiatrien.

”For mig er det særligt vigtigt, at alle har det så godt som muligt og får mest muligt ud af sit eget liv. Min tålmodighed og mit overblik er mine bedste arbejdsredskaber til at opbygge tillidsskabende relationer. ’To skridt frem og et tilbage er ét skridt i den rigtige retning’, er en god sætning.
Jeg elsker sport og motion og er en del af svømmeholdet på Birkely.”

Læs mere om Dorthe

Pædagog og kostvejleder.
Efteruddannelse: Neuropædagogik og neuropsykologi på Neuropædagogisk Kompetence Center (UCN)
NLP i Skygger og Livsdesign
Coach
TEEACH
Autismefaglige kurser/Temadage
MedicinhåndteringFitnessinstruktør, sundhedsambassadør, arbejdsmiljø, familiepleje, mentalisering, mindfulness, anerkendende tilgang, kostvejleder/coach plus neuropsykologi.
Ansat på Birkely 2015. Har arbejdet 15 år på autismeområdet, både i dag- og botilbud.

”Jeg brænder for at hjælpe beboerne. Jeg er optimist og ser muligheder – og så er jeg lidt af et energibundt.”

Læs mere om Anne Lise

Tømrer og pædagog.
Efteruddannelse: Marte Meo, neuropædagogik og neuropsykologi på Neuropædagogisk Kompetencecenter (UCN), TEACCH, autismefaglige kurser/temadage.
Ansat på Birkely 2013. Før det 14 år på Egebakken Specialskole.

”Der er en høj faglighed på Birkely, og det er vigtigt for mig. Vi er meget forskellige i personalegruppen, og det ser vi som en styrke – lige som der er plads til, at beboerne er meget forskellige og har meget forskellige udfordringer.
Da jeg ved, at mennesker med autisme kan have store huller i deres hukommelse, tager jeg mange billeder og video af hverdag og fest. Det bruger vi til at hjælpe beboerne til at huske deres dagligdag og oplevelser.”

Birkely Lars Dyrhave Thomsen

Lars Dyrhave Thomsen
Pædagog
Mail: lars@birke-ly.dk

Læs mere om Lars

Pædagog.
Efteruddannelse: Neuropædagogik og neuropsykologi på Neuropædagogisk Kompetencecenter (UCN), TEACCH, medicinhåndtering, TR, kursus i skærmafhængighed mm.
Ansat på Birkely 2011. Før det handicaphjælper, vikar i soloprojekt, ansat på opholdssted og botilbud inden for autisme og ADHD.

”Refleksionskompetencen er essentiel og skal trænes og vedligeholdes for at skabe udvikling. Jeg er neuropædagogisk funderet og har en legende og eksperimenterende tilgang til pædagogikken. Humor – det gode grin – og dopaminfremmende aktiviteter brænder jeg for og mikser med en tydelig struktur i mit arbejde.
Jeg følger med udviklingen af apps til Ipad og smartphones – fx PlanEt – og undersøger, hvordan det kan hjælpe vores beboere.”