Organisation og historie

Vi har eksisteret siden slutningen af 1990’erne

Organisationen Birkely har faglige rødder tilbage til slutningen af 1990’erne. To speciallærere på en skole i Aalborg efterlyste flere tilbud til unge med autismespektrumforstyrrelser. De lejede sig derfor ind i en ejendom på Industrivej 12 og stiftede Nord-Bo – et kombineret undervisnings- og døgntilbud til fem borgere inden for denne målgruppe. Tilbuddet blev målrettet unge, der havde færdiggjort 9. eller 10. klasse og manglede det helhedstilbud, der kunne hjælpe dem videre mod en selvstændig tilværelse.

I forbindelse med en lovændring i 2002/2003 blev det besluttet at adskille dagtilbuddet og døgntilbuddet. Døgntilbuddet blev liggende i huset på Industrivej og fik – på grund af de 12 høje birketræer, der omkransede ejendommen – navnet Birkely, mens Nord-Bo fik nye lokaler i nærheden.

Birkely fik ny bestyrelse, ny leder og to medarbejdere, hvoraf den ene var den nuværende leder, Frederik From.

Ved oprettelsen i 2003 var Birkely godkendt til fem beboere. I 2007 blev dette udvidet til seks. I 2011 udvidede man igen til 12 beboere og lejede ejendommen på Fristrupvej 2 i Aabybro.

Birkely er organiseret som en erhvervsdrivende fond.

Birkely har tilsyn fra Socialtilsyn Nord.