Pædagogik

Pædagogik og ydelser

Det er kendetegnende for mange af Birkelys beboere, at de ved, at de er anderledes.

Mange af dem ønsker at være sammen med andre, men formår ikke at etablere “normale” sociale kontakter og relationer.

Birkely er målrettet mod ovennævnte gruppe, som har brug for en støttende og integreret bomulighed, der kan fungere som tryghedsbase i ungdoms- og voksen årene.

Som nævnt har disse mennesker brug for en høj grad af struktur, overskuelighed, forudsigelighed og tryghed.

Mange danske kommuner gør en aktiv indsats med hensyn til uddannelses- og/eller arbejdstilbud, men erfaringerne siger, at der stadig mangler særlige og målrettede støtteforanstaltninger til denne gruppe.

En del bor hjemme, men ofte ses det, at begge parter i de fleste tilfælde er interesseret i etablering af bomuligheder uden for hjemmet.

Ønskerne drejer sig især om bomuligheder blandt ligestillede, da alt for mange unge mennesker i denne gruppe gradvist går fysisk og psykisk i opløsning efter blot en kort periode i egen lejlighed.

Den socialpædagogiske indsats

Teacch

Det grundlæggende pædagogiske udgangspunkt for arbejdet på Birkely er, at vi har at gøre med mennesker, som er meget forskellige og derfor har helt unikke og individuelle behov. Hver enkelt beboer har ganske særlige problemer og færdigheder, som må medtænkes i det pædagogiske arbejde.

Birkely tilbyder en vifte af muligheder, som er tilpasset det enkelte menneske. Der lægges med andre ord stor vægt på individuelle forløb.
Disse mennesker har naturligvis også en række sammenfaldende behov (for eksempel behov for regelmæssighed, overskuelighed, struktur, forudsigelighed, sammenhæng i hverdagen samt tryghed), som imødekommes i Birkelys regi.

På Birkely tager vi i vores pædagogiske praksis udgangspunkt i Teacch metoden, hvor vi arbejder med at tilpasse rammerne til hver enkelt beboer.

I Teacch metoden er nøgleordene:

  • Tydelig og gennemført struktur
  • Forudsigelighed
  • Overskuelighed
  • Regelmæssighed
  • Visualisering
  • Rytme
  • Sammenhæng i hverdagen
  • Omsorg
  • Tryghed

Teacch-metoden er en struktureret pædagogik, som sikrer overskuelighed og forudsigelighed.

Den kommer fortrinsvis fra det amerikanske TEACCH-program:

Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children.

Teacch-programmet skal ikke forstås som et færdigt program, men som en metode der kan skabe forudsigelighed og struktur, og som kan tilpasses alle funktionsniveauer.

Endvidere er vi meget inspireret at KRAP metoden, som er en kognitiv, ressourceorienteret, anerkendende pædagogik og vi er i gang med at efteruddanne personalet indenfor neuropædagogik.