Til beboere og pårørende

Til beboere og pårørende

Birkely er et tilbud til mennesker med en diagnose indenfor autismespektret.
Personalet på Birkely har mange års erfaring og viden indenfor området, hvilket betyder, at vi kan yde den bedst mulige professionelle støtte. Vi gør os derudover umage med at forstå, hvordan vores beboere tænker, føler og handler. Begge dele kommer til udtryk i dagligdagen på Birkely.

Læs mere om Birkelys faglighed

Indretningen af Birkely

Birkely består af to huse med hver seks beboere. Husene ligger i gåafstand til Aabybro centrum, hvor der er butikker samt flere aktivitets- og dagtilbud fx Autismecenter Nord-Bo, hvor mange af vores beboere har deres dagbeskæftigelse. Vi er 13 fuldtidsansatte pædagoger, 1 pædagogmedhjælper, 2 ledere og et lille antal fasttilknyttede vikarer. Alle kender alle hos os.

De to huse er indrettet hjemligt, og der er taget hensyn til hver enkelt beboers behov for fx visuel struktur. Beboerne har eget værelse, som de selv møblerer og indretter. Værelset er beboerens base og frirum. Begge huse har fælles stue, motionsrum, køkken og badeværelser til deling. Begge steder har også cykelskur og haver med terrasser.

Fællesarealerne danner rammer omkring sociale aktiviteter, hygge og samvær.

Dagligdagen på Birkely

Alle beboere har individuelle strukturer for dagligdagen set i lyset af deres behov for forudsigelighed. Dagligdagen er struktureret, og vi gør meget ud af at tage hensyn til hver enkelt beboer og dennes udfordringer – hvad enten det er følsomhed over for støj, farver, særlig mad eller for mange mennesker.

De fleste beboere har dagsbeskæftigelse uden for Birkely. Men der er altid personale og mulighed for beskæftigelse i huset, hvis en beboer har brug for en hjemmedag.

Vi gør meget ud af at få livet på Birkely til at minde så meget som muligt i livet i en familie. Vi hygger os meget – men vi motiverer også beboerne afsted til aktiviteter udenfor Birkely, som for eksempel svømning, ridning og motion. Vi støtter og guider den enkelte beboer i forhold til at udvikle kompetencer således at de på sigt opnår færdigheder, som gør, at de formår at bo i egen bolig, uden eller med begrænset støtte.

Et trygt samtalerum med en voksen

Hver beboer har tilknyttet en fast vejleder fra personalegruppen.

Vi ved af erfaring, at det er meget vigtigt for beboerne, at de har én, de kan tale med om alt fra dagligdagens små ting til spørgsmål af eksistentiel karakter, om mellemmenneskelige relationer, om sociale omgangsformer osv.

Beboeren og vejlederen samarbejder omkring opstilling af fokusområder vedr. læring/udvikling.

Vejlederen deltager i samarbejdsmøder og lignende.

Familien kan være med

Samarbejde og gode relationer til vores beboere og deres familier er vigtige. Vi er velvidende om at vores beboere over 18 år er myndige og dermed selv bestemmer, hvor meget familien skal inddrages. Samtidig forsøger vi at motivere beboerne til at de vedligeholder kontakt til deres familie og øvrige netværk. Dette har stor betydning, når den enkelte beboer fraflytter Birkely.

Vi prioriterer, i det omfang den enkelte beboer ønsker det, at skabe et godt samarbejde med familien.

Vi holder sommerfest for beboerne og deres pårørende. Til jul arrangerer vi familiejulekomsammen, hvor forældre og søskende bla. inviteres til at komme og lave juledekorationer. Her hygger vi os med gløgg, æbleskiver og hjemmebag småkager/konfekt, som beboerne har været med til at lave. Vi fejrer altid beboernes fødselsdage med den menu og de gæster, beboerne måtte ønske.

Vores erfaring er, at beboerne og familien både i dagligdagen og ved højtider/fester/fødselsdage har stor glæde af samværet på Birkely.

Ture og ferier

På Birkely bruges ture ud af huset meget bevidst til at opleve og udvikle beboerne uden for deres normale trygge rammer. Vi oplever, at der sker noget positivt med beboerne, når vi er i andre rammer end de kendte. Vi oplever, hvordan relationerne mellem beboerne styrkes, og hvordan spirende venskaber blomstrer og skaber grobund for fælles interesser og samvær.

Hver anden tirsdag laver vi noget i eller uden for huset. Det kan være en tur i biografen, bowling, en strandtur, et cafebesøg, en koncert eller en endagstur til Tyskland. Alle beboere er med til at bestemme, hvad vi laver.
Vi holder også Halloween, fastelavn, julefrokost og sommerfest, hvor de to huse på skift inviterer hinanden.

Hvert år tager vi på to rejser. Vi har for eksempel været på skiferie i Norge, i Wassersleben i Tyskland, i London, Barcelona, Tenerife, Grand Canaria og København samt på Skallerup klit feriecenter etc.